КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

Имейл адрес: info.bg@funlama.eu

Информация за фирмата
ELEN d.o.o.
Slomškova ulica 25
9000 Murska Sobota
Slovenia

IBAN: SI56 6100 0002 3961 772
SWIFT BIC: HDELSI22