РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

ребителят (горното се отнася изключително за физически лица, които придобиват стоки за цели извън търговската си дейност) има право да уведоми фирмата (на имейл адрес за контакт info.bg@funlama.eu) в 14-дневен срок от получаване на стоката, че се отказва от договора, без да е необходимо да предостави причина за решението си.

В случай на отказ от договора, фирмата връща всички получени плащания незабавно или най-късно до 14 дни след получаване на уведомлението за отказ от договора.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да информира дружеството (на имейл адреса за контакт info.bg@funlama.eu) за решението си да се откаже от този договор с недвусмислено заявление (напр. чрез писмо, изпратено по обикновена поща или електронна поща). За тази цел потребителят може по избор да използва приложения примерен формуляр за отказ.

Ние също така предлагаме на нашите клиенти цифров формуляр за отказ от договор.

Попълнете формата и бързо и лесно се съгласете да се откажете от договора. Инструкциите за попълване на формуляра се намират под него.

ако не можете да намерите поръчката в първата форма, опитайте тук:

Имате нужда от помощ при попълването на цифров формуляр?

1. Въведете номера на поръчката, който можете да намерите във фактурата, която сте получили на електронната си поща. Номерът на поръчката започва с BG-BG-

2. Въведете имейл адреса ИЛИ телефонния номер, който сте използвали при поръчката.

3. В следващата стъпка изберете една от опциите (връщане на продукта, замяна на продукта или подаване на жалба за продукта).

4. Попълнете задължителните полета и изпратете формуляра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако сте платили продукта с наложен платеж, ни е необходим вашият IBAN, на който ще преведем покупната цена. В случай на плащане с карта или PayPal ще върнем средствата на използвания начин на плащане.

Сметката (IBAN) изглежда по следния начин: BGxx xxxx xxxx xxxx xxxx (цифри на мястото на “”x””) и може да бъде намерена на предната или задната страна на банковата ви карта (в зависимост от банката и вида на банковата карта).”

Ако имате нужда от помощ, моля, свържете се с нас на info.bg@funlama.eu

За да бъде отчетен срокът за отказ от договора, е достатъчно съобщението относно упражняването на правото на отказ от договора на потребителя да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ от този договор. Последици от отказа от договора: ако потребителят се откаже от този договор, компанията ще му възстанови без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от този договор, всички получени плащания, включително разходи за доставка (с изключение на допълнителните разходи, дължащи се на избор на вид доставка, който не е най-достъпната стандартна форма на доставка, предлагана от компанията). Такова възстановяване се извършва от компанията, като се използват същите средства за изплащане, които са били използвани за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго; в никакъв случай потребителят не поема никакви разходи в резултат на това възстановяване. Компанията може да задържи плащането, докато върнатите стоки не бъдат получени или докато потребителят не изпрати доказателство, че стоките са изпратени обратно, което от двете настъпи първо.

Срокът започва да тече един ден след датата на вземане. Единственият разход, който се начислява на потребителя във връзка с отказ от договора, е разходът за спедиция (изпращане) на стоката, който се калкулира съгласно ценовата листа на услугата за доставка. Стоката трябва да бъде върната на продавача не по-късно от 30 дни след уведомлението за отказ от договора (покупката). Ако потребителят вече е започнал да използа артикула или ако e премахнal етикета за безопасност, отказът от договора, за съжаление, вече не е възможен.

Потребителят трябва да върне получената стока напълно здрава и в същото количество, освен ако стоката не е унищожена, повредена, изгубена или количеството ѝ е намаляло не по вина на потребителя. Производителят на артикула взема предвид и оригиналната му опаковка (съгласно чл. 36 от Закона за защита на потребителите). Тъй като опаковката е неразделна част от артикула, тя също трябва да бъде включена в първоначалното си състояние при получаване на артикула (т.е. ненарушена и в същото количество).

В случай на отказ от договор, при който е използван промоционален код, тези средства се считат за отстъпка и не се връщат (платената сума се връща). В случай, че е използван ваучер за подарък Funlama ©; това се счита за средство за раплащане и при отказ от договора, платената сума се връща в неговия TRR (транзакционна сметка, която той предоставя в известието за отказ).

Възстановяването на суми ще бъде извършено възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след получаване на уведомлението за отказ от договора. За да се гарантира сигурността, точността и навременността на възстановяването, както и да се осигури запис на плащанията, възстановяването на плащането на купувача се извършва изключително чрез превод по неговата транзакционна сметка. Възстановяване на плащане в брой не е възможно! Връщането на получената стока на дружеството в срока за отказ се счита за уведомление за отказ от договора.

В изключителни случаи, когато артикулите не са върнати по описание ред, ние можем да предложим на потребителя закупуване на артикула с подходящо обезщетение, което се определя в протокола при връщане. Покупка с намалена стойност се взема предвид при потвърждение от страна на потребителя по имейл. Потребителят се възползва от горепосочената такса за обратно изкупуване само когато поръча друг артикул на същата или по-висока стойност.

Отказ от страна на потребителя от договора за артикули от комплект


Ако потребителят реши да се откаже от договора за един от артикулите, съставляващи комплект, той може да поиска възстановяване на сумата или замяна за друг артикул. Потребителят може да върне или замени един или повече артикули от комплекта. При отказ от договора за артикул от комплекта, потребителят получава възстановена сума към сметката си в размер на заплатените средства за съответния артикул, който връща. Когато заменя за друг артикул, потребителят трябва да внимава, когато търси алтернатива, за да избере артикул, който има същата или по-висока онлайн цена от онлайн цената на артикула, който връща за замяна. Отстъпките и цената обаче може да се променят. Ако отстъпките на избрания нов артикул са по-големи от тези на върнатия артикул, разликата не се възстановява, а замяната ще се извърши съгласно правилата за анулиране на артикули от комплекта.

Липса на право на отказ от договора и загуба на правото за отказ от договора

Потребителят няма право да се откаже от договора в следните случаи: (освен ако страните по договора не са се договорили предварително):

  1. за стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на пазарите, върху които дружеството няма влияние и които могат да възникнат по време на срока за отказ от договора;
  2. върху стоки, които са произведени по точните указания на потребителя и съобразени с личните му нужди;
  3. върху стоки, които са нетрайни или с бързо изтичащ срок на годност;
  4. относно предоставянето на услуги, ако дружеството изпълни договора изцяло и предоставянето на услугата е започнало въз основа на изричното предварително съгласие на потребителя и съгласието за загуба на правото на отказ от договора, когато дружеството го изпълни изцяло;
  5. при доставка на запечатани аудио- или видеозаписи и компютърни програми, ако потребителят е отворил защитния печат след доставката;
  6. за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договорите за абонамент за доставка на такива издания;
  7. при доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни причини, ако потребителят е разпечатал стоката след доставката;
  8. при доставка на стоки, които поради естеството си са неразделно смесени с други артикули;
  9. при доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на договора за продажба и които могат да бъдат доставени след 30 дни, а действителната им стойност зависи от пазарни колебания, върху които дружеството няма влияние.

РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ

Ако сте получили повреден или неработещ продукт, моля, уведомете ни веднага щом го получите. Изпратете ни описание на повредата на имейл адрес info.bg@funlama.eu, заедно със снимка или видео на продукта, които ясно показват проблема.

Искрено се извиняваме за причиненото неудобство и ще разгледаме вашето оплакване като приоритет.

ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

Ако размерът или цветът на поръчания продукт не ви устройват, можете да го замените безплатно. За замяна ни пишете на info.bg@funlama.eu. Единственият разход, който се начислява на потребителя във връзка със замяната, е разходът за препращане (изпращане) на стоките, който се калкулира съгласно ценовата листа на услугата за доставка. Ако потребителят може вече да започне да използва артикула или ако премахне етикета за безопасност, отказът от договора за съжаление вече не е възможен.

НЯКОЛКО СЪВЕТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКАТА – ВАШАТА ПОКУПКА

Възможността за връщане или замяна на продукти са напълно възможни, така че ако не сте доволни от продуктите, можете да се откажете от покупката без никакви проблеми. Това означава, че имате и определени задължения. Моля, следвайте съветите по-долу, за да замените или върнете продукти.

– Отворете опаковката внимателно и я запазете неповредена.
– Запазете касовата бележка, тъй като тя съдържа адреса, на който можете да върнете пратката.
– Разгледайте внимателно продукта, изпробвайте го, ако е необходимо – внимавайте да не го повредите.
– Не премахвайте етикетите, докато не сте сигурни, че ще запазите продукта.